Uygunluk Denetimi

Yürürlükteki Kanun, Yönetmelik, Şirket Ana Sözleşmesi, Yönetim Kurulu Kararları, İşletme İçine dönük yönetmelik ve sirküler, İşletme yönetiminin belirlediği iç kontrol politika ve prosedürlerin belirlenen standartlara uygunluğunun raporlanması  

Bir işletmenin finansal işlemlerinin ve faaliyetlerinin, işletme yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesi sürecine uygunluk denetimi denmektedir. Vergi mevzuatına uygunluk denetimi; işletmedeki muhasebe bilgilerinin mevcut mevzuat hükümlerine göre uyulması zorunlu kurallara göre şartların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğin incelenmesi ve raporlanmasıdır.