Kurumsal Bilgiler

HECTOR KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Bağımsız Denetim Yetki No         : BDK/2014/130

Ticaret Sicil  No                         : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu – 885095

Vergi Dairesi ve Sicil No             : Beyoğlu Vergi Dairesi 3880703657