Özel Amaçlı Denetim ve Raporlama

Uluslararası standartlarda bağımsız ve özel amaçlı denetim ve Raporlama hizmeti

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),  Türk Vergi Mevzuatı, US GAAP ve diğer ülke standartları (Alman, Fransız, İtalyan Muhasebe Prensipleri vb.) çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması ve finansal raporlama sistemleri kurulması,

TL mali tabloların, UFRS kapsamında diğer raporlama veya fonksiyonel para birimlerine çevriminin yapılması,

Kredi kullanımlarında sözleşme şartlarına ve finansal rasyolara uygunluk denetimlerinin yapılması,

İşletmelerde Suiistimal İncelemesi Ve Raporlanması, Hile ve yolsuzluk denetimlerinin yapılması,

Şirket değerlemelerine ilişkin özel tespit raporları hazırlanması,

Kurumsal yönetimi destekleyici tespit ve öneri raporları sunulması,

Muhasebe kayıtlarının ve buna bağlı yasal beyanname ve bildirimlerin doğruluğu, gerçekliği ve bütünselliğinin ilgili mevzuat çerçevesinde dayanak belgeler vasıtasıyla incelenmesi, denetlenmesi; mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş raporu düzenlenmesi

Dernek, Tesis, Vakıf ve Benzeri Kurumların Hesaplarının Denetimi

Avrupa Birliği Fonları Destekli Projelerin Denetlenmesi ve Raporlanması

İşletmeler tarafından kullanılan Yurt içi ve Yurt dışı Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri

Eximbank Hesap Durum Belgesi ve Eki Bilanço ve Gelir Tablosu ile Mali Açıklayıcı Notlar Denetim Raporu

Kurumsal yönetim en geniş anlamda modern yaşamda insanların bir amaca ulaşmak için oluşturduğu herhangi bir kurumun yönetiminin düzenlenmesidir…

Globalleşen Dünyada ve rekabet ortamının arttığı ülkemizde büyüyen aile işletmelerinde ailenin yönetim ve sermaye gibi şirketin faaliyetlerinin sürekliliği yönünden iki temel konuda yetersiz kalması şirketleri profesyonel yöneticilerle çalışmaya ve yeni bir finansman modeli geliştirmelerine neden olmuştur.

İşletmeler yatırım yapmak için finansman tercihlerini;

Yukarıda sıralanan finansman tercihlerinin tamamı için kurumsal yönetim ilkelerinin işletmede uygulanması önem arz etmektedir. Kurumsal Yönetim ilkelerinin etkinliği bir dizi uygulama ve disiplini gündeme getirmektedir. Kurumsal yönetim, iş kurumlarının yönetilip kontrol edildiği bir sistem olup yapısı itibariyle süreç yönetimidir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetlerindeki uzmanlık alanlarımız:

Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları, AB fonları gibi çeşitli kurumların vermiş oldukları destek ve teşvikler için proje hazırlanması

Kurumsal Yönetim Süreci

Hector Kurumsal, Kurumsal Yönetim sürecinde uzman kadrosu ile Danışmanlık hizmeti vererek müşterilerine bir sistem kazandırmaktadır.

Bize Ulaşın

Formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
En kısa sürede sizinle iletişime geçiyor olacağız.

İletişim Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. En kısa zamanda sizle iletişime geçeceğiz.