İç Denetim Danışmanlık Hizmetleri

İşletmenin stratejik, mali ve faaliyetlerine dayalı hedeflerine ulaşması ve etik kurallara uygun bir hesap verebilirlik ortamı ve işletme kültürünün korunması için üst düzey yönetime ve yönetim organlarına danışmanlık hizmeti vermek

İç Denetim, İşletmenin operasyonlarını geliştirmek ve onlara değer katmak için tasarlanmış bir bağımsız ve nesnel güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sunarak ilgili kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. İç denetim; kurumun sistemleri, yönetim süreçleri ve kültürünü derinlemesine anlar ve çözümler.