Mehmet Uçak

Y.K Başkanı – Sorumlu Ortak Baş Denetçi

01 Mart 1963 tarihinde Kayseri’de doğdu. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.

1985 ve 1991 yıllarında Gama İnşaat Şirketler Topluluğunda ve Yaşar Holding iştiraki Botaş A.Ş.’nde Muhasebe Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.
1991 – 2012 yılları arasında İzmir’de Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak çalışmıştır. 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bağımsız Denetçi ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi unvanlarını almaya hak kazanmıştır.


2013 yılından itibaren EuraAudit International Türkiye’nin çalışmalarını kurumsal bir kimlik çatısı altında sürdürme kararı alarak Bağımsız Denetim faaliyetinde sektöründe hizmet veren Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer almıştır.


Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ve Vergi Finans alanında konusunda çeşitli dergilerde yayımlanmış mesleki makaleleri bulunmaktadır.

Dr. Serdar Satoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi – Denetçi

1972 yılında Ankara’da doğdu. 1990 – 1994 yılları arasında Ankara Ün. Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Maliye bölümünden mezun olduktan sonra, 2002-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasaları ve Borsa Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006-2010 yılları arasında aynı Enstitü’nün ‘Bankacılık’ Anabilim Dalı’nda doktorasını “Şirket Birleşme ve Satın Almalarda Yatırım Bankacılığının Rolü” tezi ile verdi. 

Hisse Senetleri Piyasası Üye Temsilci Yardımcısı (Broker) Belgesi, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Belgesi, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, SPK Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı bulunmaktadır.

İş hayatına 1995 yılında T. Vakıflar Bankası TAO’ya Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Satoğlu, 2001 yılında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı, daha sonra aynı şirkette 6,5 yıl Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. 2005-2006 yıllarında aynı zamanda Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulundu. Temmuz-2010 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında T. Vakıflar Bankası TAO’da Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.  

TakasBank (Takas ve Saklama Bankası A.Ş.), TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği), VOB (Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş.), MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ile 2017-2018 yılları arası Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ye İç Sistemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2018-2020 yılları arası Vakıf  Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı  A.Ş.’de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği  görevlerinde bulundu.

Ağzem Eyüboğlu

Yeminli Mali Müşavir – Denetçi

Ağzem Eyüboğlu, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra lisan üstü eğitimini Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku bölümünde üstün başarı ile tamamlamıştır. İngiltere’de de akademik çalışmalarda bulunan Eyüboğlu, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir.

Sayın Eyüboğlu, meslek hayatına 2004 yılında Maliye Bakanlığı bünyesinde Vergi Denetmeni olarak başlamış olup, 12 yıl boyunca, çok geniş bir sektörel yelpazede her türlü vergi problemini içeren; yüzlerce vergi incelemelerinde bulunmuş, raporlar tanzim etmiş ve vergi denetim süreçlerini yönetmiştir. Kamuda görev yaptığı 12 yıllık süre içerisinde vergi incelemeleri yanında, ilave idari görevler üstlenmiş ve yoğun eğitim faaliyetlerinde bulunmuş, çok sayıda uzmanın yetişmesine katkı sağlamıştır. 

Yeminli Mali Müşavir olarak firmalara denetim, vergi planlaması, vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi gibi konularda ve vergi hukuku alanında hukuksal destek dahil hizmet veren Ağzem Eyüboğlu, 2020 yılında Galata Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bünyesine katılmış olup Bağımsız Denetim alanında çalışmalarına devam etmektedir.


Aslı Hanife Kahraman 

Ortak, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1974 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2009-2011 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almıştır. 2006-2008 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi’nde, 2008-2011 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Kendisi Ekonomist ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’dir. TESMER ve TÜRMOB’da eğitimler vermektedir. Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Başkanı’dır.

Gülşen Hacımurtazaoğlu

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1959 Lüleburgaz doğumlu olan Gülşen Hacımurtazaoğlu,1980 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme bölümünden mezun oldu.Özel Kurumsal şirketlerde Muhasebe Müdürü olarak çalıştı:1999 yılından beri SMMM olarak görevine devam etmektedir. İSMMMO (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası) Komite çalışmalarında görev aldı. Galata Global Bağımsız Denetim Şirketinde Bağımsız Denetçi ve Kalite Kontrol Sorumlusu olarak çalışmaktadır.
İSMMMO Beyoğlu Tesmer Şubesi- genel Sekreterlik görevine devam etmektedir. 2014 Yılında Bağımsız Denetçi Belgesi almıştır. BADUDER (Bağımsız Denetim Uzmanları Derneği) ‘de Sosyal İlişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği yapan, Gülşen Hacımurtazaoğlu evli ve iki çocuk annesidir.

kadir-kantar1

Kadir Kantar

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1967 tarihinde Ankara’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümü mezunudur.
1986 yılında muhasebe elemanı olarak işe başladığı mesleki hayatında TURKMOB’dan aldığı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı ile 1995 yılından itibaren kendi adına açtığı bürosunda iş hayatına devam etmektedir.
Kamu Gözetim Kurumundan aldığı Bağımsız Denetim belgesi ile Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortakları arasında yer almıştır. Vergi ve Muhasebe alanlarında bilirkişilik yapmaktadır.
Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığında Uzlaştırmacı görevini de sürdürmektedir. Mali Müşavirler Denetçiler Derneği (MADDER) üyesidir.

Kürşat Ömürlü Hokkaömeroğlu

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

1959 yılında Yozgat Boğazlıyan’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Boğazlıyan’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olmuştur. 1985-1989 yılları arasında Ankara’da özel bir şirkette çalışmış, 1989-1992 yılları arasında özel bir şirkette muhasebe müdürlüğü yapmıştır. 1992 yılında kendi bürosunu kurmuştur. TÜRMOB tarafından düzenlenen sınavları vererek 1995 yılında SMMM unvanını almıştır. 2013 yılında Kamu Gözetimi Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi belgesi almıştır. Ankara’da Mali Müşavirlik faaliyetine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Zeki Akbulut

Ortak Denetçi

28 Nisan 1970 tarihinde Yozgat ili Şefaatli ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu.  Çeşitli odalarda yönetim kurulu üyeliğim oldu. Aynı zamanda vergi ve muhasebe konularında bilir kişilik yaptı.  1997 yılından bu yana Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. 2011 yılında Yozgat merkezde Akbulut Mali Müşavirlik Limited Şirketini kurarak Yozgat Merkez ve Şefaatli ilçesinde Mali Müşavirlik mesleğine devam etti. 2010 yılından itibaren Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ nin ortakları arasında yer alarak Ortak Denetçi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

 

 

İlgün Özen

Ortak Denetçi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Muhasebe-Finans mezunu. 2015-2018 yılları arasında Okan Üniversitesi’ nde Muhasebe-Denetim Bölümü yüksek lisans eğitimini, “Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Finansal Tabloların Denetimi Üzerine Etkisi” konulu teziyle. tamamlamış. Anadolu Üniversitesi “Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünü” bitirmiştir. Özel şirketlerde muhasebe müdürlüğü görevlerinde çalışmış, 2008 yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Danışmanlık Hizmetleri vererek Mali Tabloların Analizi, İş Hukuku, Nitelikli Hesaplamalar, Vergi, Denetim, Muhasebe Uygulamaları, Önemlilik arzeden konularda katma değer yaratma vizyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Bağımsız Denetçi Lisansını ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu’ndan Bağımsız Denetçi ünvanlarını almış ve 2013 yılından beri Galata Global Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin ortakları arasında yer almaktadır. İSMMMO Denetim Standartları ve Güvence Komitesi, Bilgi Teknolojileri ve e-Devleti İzleme Komitelerinde bizzat çalışmalarda bulunmuştur. Tazminat, vergi, İş Hukuku, İşçilik Alacaklarında Nitelikli Hesaplama bilirkişiliği faaliyetlerini yürütmekte olup Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyesi, Avrupa Bağımsız Denetçiler Derneği Kurul üyesi, Eminönü Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği başkan yardımcısı olarak da aktif görevini yürütmektedir.